Reviews about Mya Thein Tan

幸福人生LOVE

4/5
Reviewed on 10 Nov 2018

佛塔不大 纪念品小贩还挺多 ,蒲甘的每一座塔都有一个他们的主人一个属于他们的故事,我们都是游客,带着虔诚和敬意在一睹她的奇妙。

Mya Thein Tan
Mya Thein Tan
Mya Thein Tan