Reviews about Galerie de la Reine

E22***58

4/5
Reviewed on 2 Aug 2020

在比利时布鲁塞尔,最出名的就是比利时巧克力,在圣于贝尔长廊就有最为集中的巧克力商店,圣于贝尔长廊实际上是一个大商场,中间加了一条长长的玻璃穹顶,构成了一个室内的步行购物空间,尿尿小童于连的造型巧克力更是这里的标志,几乎每家店铺都能看到。

Galerie de la Reine
Galerie de la Reine
Galerie de la Reine
Galerie de la Reine
Galerie de la Reine
Galerie de la Reine